top of page

BEDRE OG TRYGGERE HELSEKOMMUNIKASJON MED BARN - DEL 3

Carsten Helgesen, Jonas Juul Hermansen, Randi-Marie Pedersen, Paul Joachim Bloch Thorsen

13. aug. 2021

Del 3 av 3: Vår visjon. For å lage et kommunikasjonsverktøy som svarer til dagens utfordringer vil det være viktig å lage en løsning som gir tydelig informasjon om hva som skal skje under behandling.

Del 3 av 3: Vår visjon Som beskrevet i del 1 er det en rekke utfordringer i dagens helseleveranse. For å lage et kommunikasjonsverktøy som svarer til dagens utfordringer vil det være viktig å lage en løsning som gir tydelig informasjon om hva som skal skje under behandling. Det er essensielt at verktøyet muliggjør tilbakemeldinger fra pasienter samtidig som det gir eierskap til egen helsesituasjon. Ved å benytte oss av illustrasjoner og opplesning, i kombinasjon med tekst, ønsker vi å fjerne behovet for gode språklige egenskaper hos barn og unge. Det går frem i del 2 løsning bør inneholde elementer som gjør at den oppleves personifisert. Det skal vi oppnå ved å benytte oss av spill-elementer og illustrasjoner som blant annet vil gi barnet mulighet til å lage egen avatar og velge funksjonsevne. Valgene vil brukes videre for å tilpasse kommunikasjonen slik at den oppleves personlig og ikke generell. Samtidig skal vi tilrettelegge for at informasjon er tilgjengelig når pasientene ønsker eller trenger det, på pasientens premisser. Med Adfectus’ løsning vil det som tidligere var skriftlig, kjedelig og vanskelig informasjon bli gøy og lett forståelig for alle.Hvorfor avatarer? 


Avatarer er allerede mye bruk innen sosiale medier og spillsammenheng. Blant annet gir mange av de mest populære dataspillene mulighet til å modifisere spill-karakterene slik at de blir mer personlige og gjenkjennbare. I sosiale media som Snapchat og Facebook har avatarer gjort sin inntreden og gjør det mulig å sende mer personlige meldinger enn kun ved generiske illustrasjoner. Gjennom pilottesting i Energisenteret på Haukeland Universitetssykehus har det blitt undersøkt hvorvidt avatarer appellerer til barn og unge. Det gikk tydelig frem at selv uten mer insentiv enn å få sitt eget akkrediteringskort, med sin egen avatar på, var det stor motivasjon fra barn og unge for å lage sine egne avatarer.


 


Ved bruk av barnets egne avatarer for å representere seg selv og sine omsorgspersoner, skal Adfectus gjøre informasjon som skal til barn lettere å forstå, samtidig som den oppleves mer personlig relevant. Vi skal bidra til at behandlingen føles tryggere og at barn er bedre forberedt på hva de skal gjennom. Videre skal vi la barna bruke sine egne personlige avatarer for å gi tilbakemelding av opplevelsene underveis i behandlingen. I kombinasjon med muligheten til å stille spørsmål og komme med synspunkter under oppholdet, håper vi at vår løsning skaper engasjement rundt formidlingen. Vi ønsker at barn skal ha lyst å fortelle og at det føles nyttig for dem.  


 


Adfectus’ løsning vil danne grunnlag for en helt ny måte å tenke rundt barn og unges journalsystem. Slik situasjonen er i dag blir barn og unges historie på sykehuset ofte formidlet på en måte som gjør at barna ikke kjenner seg igjen. Journalsystemet er lite tilgjengelig og blir som regel skrevet på et språk som er tiltenkt rask og presis kommunikasjon mellom fagpersoner. Det er helt nødvendig at denne funksjonen til journalsystemet bevares, men det er også et stort behov for at barn skal kunne ha eierskap til egen helsehistorie. Gjennom å bruke personlige egenproduserte avatarer, samt å kunne utforme sin egen historie før og underveis i behandling, vil barn og unge dermed ha muligheten til å skape og eie denne historien. Ved å dele denne egenproduserte «journalen» med hjelpepersonell og behandlere vil det åpne for nye muligheter til å forstå hvordan barn faktisk har det under utredning og behandling. Barnets egen journal vil gjøre at behandlingen raskt vil kunne korrigeres om det er misforståelser mellom barn og helsepersonell. Dette kan eksempelvis være å sette inn trygghetsskapende tiltak. Adfectus’ løsning vil være et godt tilbakemeldingsverktøy for at helsevesenet skal kunne tilpasse behandlingen best mulig til hvert enkelt barn, samt korrigere fort når det trengs.Adfectus’ visjon


Vår visjon er dermed å lage et verktøy som:

  • Gir barn og unge sikrere, tryggere og bedre informasjon

  • Gir barn og unge et større eierskap til sin egen helsetilstand og behandling

  • Gjør opphold og behandling mer motiverende

  • Bidrar til kortere opphold i behandlingsinstitusjoner og bedre ettervern

  • Forenkler arbeidet med å tilpasse behandlingen til hvert enkelt individ

  • Bidrar til å bryte ned stigma og barrierer rundt helse og spesielt psykisk helse

  • Reduserer angst og fobier knyttet til egen helse

  • Gir helsearbeidere et kommunikasjonsverktøy som er tilpasset barn og unge

 


Om du har spørsmål eller ønsker å teste ut vår prototype ta gjerne kontakt!

bottom of page